top of page

KRITISCHE ONTWIKKELINGSBEGELEIDING METHODE HENDRICKX

Felix J.P. Hendrickx is de grote kracht en bezieling achter deze methode. Hij vertrekt vanuit een transdisciplinair omvattend basisconcept van de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding. Hij ontwikkelde, verduidelijkte en verfijnde de neuro-, senso-, psychomotorische, en vooral praktognostische en tonusgerichte oefenideeën en de praktische begeleidingstechnieken. Er wordt gewerkt vanuit een holistische benadering, zoekend naar de algemene gezondheid. Het organisme wordt begrepen als de kern van het individuele complexe en dynamische persoonlijkheidssysteem. In deze systeemtheoretische benadering wordt er op zoek gegaan naar een diepgaand en samenhangend begrip van de factoren die de stabiliteit, het weerstandsvermogen, de efficiëntie en doeltreffendheid van het gedragssysteem in zijn totaliteit bepalen. Deze factoren liggen aan de basis van de gewenste dynamiek om tot een beter dagelijks functioneren te komen. Om de complexe theorie van het persoonlijk gedragssysteem in de praktijk hanteerbaar te maken, heeft F.J.P. Hendrickx het topologisch tetraëdermodel ontworpen. Dit model biedt een overzicht van de complexe wederkerige dynamiek van vier kernsystemen die geïntegreerd zijn in één persoonlijk gedragssysteem.

De doelstellingen van deze therapie zijn:

- Terugvinden van de natuurlijke éénheid van lichaam en geest.

- Opnieuw in evenwicht brengen van het ontredderde lichaam tijdens of na perioden van stress of nervositeit.

- Ontwikkelingsstimulatie bij vertraagde ontwikkeling.

- Begeleiden van de ontwikkeling, rekening houdend met de natuurlijke aanleg.

- Leermoeilijkheden: lezen, schrijven, rekenen, concentratieproblemen.

- Herstel van psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn,…).

- Stimuleren van de ontwikkeling van personen bij wie er een oorzakelijke factor aan de basis ligt van de vertraagde ontwikkeling bv: neurologische problemen.

- Doelgroep: van baby tot volwassene.

bottom of page