top of page

BOBATH THERAPIE

​Uw huisarts of pediater stuurde u door voor een behandeling bij een bobath-therapeute. Deze vorm van therapie wordt toegepast om uw kind te helpen bij moeilijkheden in zijn/haar motorische ontwikkeling. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn.

 

Voorbeelden hiervan zijn:

- niet of vertraagd tot rollen/zitten/kruipen/staan/stappen komen

- uw kind heeft een voorkeurshouding met al dan niet afplatting van het hoofdje

- prematuriteit

- problemen met lichaamstonus of spasticiteit

Er wordt gekeken naar de kwaliteit van bewegen en van hieruit gestart met motorische

stimulatie woordoor uw kind zich verder kan ontwikkelen en motorische mijlpalen kan bereiken. Verder geven we u graag tips mee naar huis zodat u thuis kan oefenen met uw kind.

bobath.jpeg
bobath2.JPG

Bobath therapie of Neuro Development treatment (deze therapeutische aanpak is verschillend van Bobath therapie voor volwassenen met een CVA.) wordt ook frequent toegepast bij kinderen met neurologische problemen zoals bijvoorbeeld een hersenletsel (Cerebral Pasy,CP). Het gemeenschappelijk kenmerk van deze kinderen is de aanwezigheid van problemen bij de controle van houding en beweging.

 

Concreet observeren we een gestoord zijn van 3 elementen in het mechanisme van houdingscontrole:

- de tonus

- de coördinatie van beweging

- de reciproke innervatie.

Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De afwijkende activiteit van de ene brengt een verstoring van de andere aspecten met zich mee. De oorzaak ligt bij het

commandocentrum op het niveau van het centraal

zenuwstelsel. De oorzaak is dus niet op het niveau van spieren en gewrichten te vinden, ook al is dit niveau waarop de pathologie zichtbaar wordt.

Ook perifere neurologische aandoeningen zoals spierziekten kunnen behandeld worden. Hier ligt de oorzaak in ons perifeer neurologisch systeem of met andere woorden onze zenuwen.

 

Als therapeut evalueren we wat uw kind kan, wat moeilijk gaat en waarom. Hoe we via onze specifieke behandeling (ervaren van normale beweging, fasciliteren en inhiberen) uw kind kunnen verbeteren in zijn motorische ontwikkeling en optimaliseren van zijn functionele mogelijkheden.

Verder bekijken we de specifieke noden van uw kind individueel en geven we advies rond orthopedisch materiaal indien nodig.

 

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de Bobath vereniging.

bottom of page